Kako staviti i skinuti tvrde i polutvrde leće

Savjeti za početnike

Ukoliko nosite leće prvi put, pročitajte naš vodič ili nas posjetite u jednoj od naših optika.

 

POSLOVNICE KONTAKT

Stavljanje tvrdih i polutvrdih leća

 

 1. Desnu leću stavite na vrh desnog kažiprsta.
 2. Srednjim prstom lijeve ruke, preko glave, pritisnite gornji kapak desnog oka ( za korijen trepavica ) i povucite kapak prema gore, čvrsto držite.
 3. Srednjim prstom desne ruke povucite donji kapak.
 4. Pogledajte ravno i nježno dotaknite oko prstom na kojem je leća, odmaknite prst i lagano pustite kapke.
 5. Trepnite.
 6. Ukoliko leća nije dobro sjela na sredinu rožnice, pogledajte u smjeru suprotnom od mjesta gdje je leća i sa dva prsta, preko kapka leću pomaknite na sredinu rožnice.
 7. Postupak stavljanja lijeve leće je isti kao i za desnu leću jedino što sada leću stavljate na lijevi kažiprst a sa desnom rukom držite gornji kapak lijevog oka.

Skidanje tvrdih i polutvrdih leća

 

 1. Lijevu ruku stavite ispod brade dlanom okrenutim prema gore.Kažiprst desne ruke stavite na vanjski kut desnog oka (spoj gornjeg i donjeg kapka), široko otvorite oko i gledajte ravno.
 2. Kažiprstom desne ruke povucite kut oka prema vrhu uha i trepnite, leća će pasti na dlan.
 3. Postupak skidanja lijeve leće je isti osim što sada desna ruka ide ispod brade a sa lijevim kažiprstom vučemo kut oka prema vrhu uha.
 4. Ukoliko vam ovakav postupak skidanja bude stvarao probleme možete za skidanje leća koristiti vakumsku pumpicu.
 5. Pumpica se prisloni na leću i jednostavno skine sa oka.
 6. Nakon što leću skinete očistite ju sa odgovarajućom otopinom, prema uputi sa pakiranja i spremite u tekućinu u kutijicu za čuvanje.