Opto Contact d.o.o.

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako Opto Contact d.o.o. (dalje u tekstu: “Opto Contact”) obrađuje vaše osobne podatke. Opto Contact je usmjerena na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

Opto Contact d.o.o., Vodovodna 10, 10000 Zagreb je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati putem e-maila: info@optocontact.hr  ili na adresu Vodovodna 10, 10000 Zagreb.

1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: info@optocontact.hr  ili na adresu Vodovodna 10, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike itd. 

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora). 

2. Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na Opto Contact web stranicama, prilikom plaćanja u Opto Contact dućanima ili na Opto Contact web stranici, ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje Opto Contact proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca u našim poslovnicama.

Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima kako bi osigurali osobnu sigurnost vas i Opto Contact suradnika, zaštitili vašu i  imovinu Opto Contacta te kako bi povećali sigurnost naših IT sustava.

3. Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Opto Contact na e-mail: info@optocontact.hr  ili na adresu Vodovodna 10, 10000 Zagreb.

Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

4. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. 

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Opto Contact razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Opto Contact će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Opto Contact na čuvanje podataka. 

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. 

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Opto Contact će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

5. Primatelji osobnih podataka

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun Opto Contacta. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan trgovine. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za Opto Contact mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

6. Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice. 

Kako bi održavali  vašu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, Opto Contact koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Privremene kolačiće koristimo, kako bismo vam primjerice omogućili korištenje funkcije košarice na više stranica. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Trajni kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta tako, da ne morate ponavljati vaše preferirane unose i postavke. 

Kolačići nam omogućuju, da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom. 

U trenutku kada pristupite našoj internet stranici kolačići prikupljaju podatke kao što su datum i vrijeme pristupa, naziv pozvane stranice, ID sesije, Referrer URL (ranije posjećena internetska stranica), prenesena količina podataka, informacije o nazivu i verziji preglednika. 

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom opsegu. 

Više o korištenju kolačića te o reguliranju njihovih postavki pročitajte u našim Pravilima o korištenju kolačića.

7. Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

Opto Contact koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja. 

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uključena ova pravila, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka Opto Contact je dužna obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije. 

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.

Google prikuplja podatke i kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje (primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja). 

U slučaju da upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

8. Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

– pojmove koje tražite,

– videozapise koje gledate,

– prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima,

– podaci o glasovnoj i audioaktivnosti prilikom upotrebe audioznačajki,

– aktivnosti kupnje,

– osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj,

– aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge,

-povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

9. Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate usluge kao što su upute za vožnju do odredišta na kojem ćete provesti vikend ili raspored kino-projekcija u blizini. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

– GPS-a,

– IP adresa,

– podataka senzora na uređaju,

– podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora. Primjerice, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google- ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime. 

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

Nadalje, Google može prikupljati i upotrebljavati nekoliko vrsta podataka o lokaciji – ovisno o proizvodima i značajkama koje vi kao korisnik upotrebljavate.

Implicitni podaci o lokaciji podaci su koji ne govore točno gdje se nalazi vaš uređaj, ali na temelju njih voditelj obrade koristeći Google uslugu može zaključiti da li se korisnik zanima za neko mjesto ili se na njemu nalazi. 

Kada upotrebljavate ili stupite u interakciju s Google-ovim proizvodom, vaš uređaj Google-u šalje eksplicitne podatke o lokaciji kako bi omogućio pružanje usluge. 

Eksplicitni podaci o lokaciji sadrže podatke o mjestu gdje se nalazite vi ili vaš uređaj, na temelju senzora uređaja, GPS-a ili Wi-Fi-ja.

Opto Contact kao korisnik Google usluga koristi vašu IP adresu koja se šalje kao uobičajeni dio podataka o internetskom prometu. Svakom uređaju povezanom s internetom dodjeljuje se broj poznat kao adresa internetskog protokola (IP). Ti se brojevi obično dodjeljuju po zemljopisnim područjima. IP adresa često se može upotrebljavati za identifikaciju zemljopisnog područja s kojeg se uređaj povezuje s internetom, kao i za pružanje odgovarajućeg jezika za upite za pretraživanje. 

Neki proizvodi, primjerice detaljna navigacija u Google kartama za mobilne uređaje, zahtijevaju preciznije podatke o lokaciji. Za te proizvode uglavnom trebate odabrati hoćete li uključiti usluge uređaja temeljene na lokaciji, a to su usluge koje upotrebljavaju podatke kao što su GPS signali, senzori uređaja, Wi-Fi pristupne točke i ID-evi baznih stanica koji se mogu upotrijebiti za izračunavanje ili procjenu precizne lokacije. U bilo kojem trenutku možete isključiti usluge uređaja temeljene na lokaciji.

10. Što je Povijest lokacija?

Povijest lokacija postavka je na razini Google računa koja sprema lokacije koje posjećujete dok sa sobom nosite bilo koji uređaj na kojemu ste prijavljeni računom kako bi vam se pružile prilagođene karte, preporuke na temelju mjesta koja ste posjetili, pomoć npr. pri pronalaženju telefona, informacije o prometu u stvarnom vremenu dok putujete na posao i još mnogo toga. 

Povijest lokacija za vaš Google račun isključena je prema zadanim postavkama. Morate odobriti uključivanje Povijesti lokacija za svoj Google račun i to u bilo kojem trenutku možete onemogućiti u kontrolama aktivnosti na svom Google računu. Uvijek možete pregledati svoje postavke kako biste utvrdili jeste li omogućili Povijest lokacija. 

Možete odrediti što se sprema u vašu Povijest lokacija i u bilo kojem trenutku izbrisati cijelu ili dio svoje povijesti putem vremenske trake.

Povijest lokacija uključuje podatke o lokaciji koje Google primi od Izvješćivanja o lokaciji, što je postavka na razini uređaja koja vašem uređaju omogućuje slanje podataka o lokaciji natrag Google-u za upotrebu u Povijesti lokacija.

Ako imate više uređaja na kojima ste prijavljeni Google računom, možete prijaviti lokaciju s određenih ili svih uređaja. Ako ne želite da određeni mobilni uređaji na kojima ste prijavljeni pridonose Povijesti lokacija, možete ih onemogućiti putem postavki o Izvješćivanju o lokaciji na svom uređaju. 

Povijest lokacija pomaže Opto Contactu kao voditelju obrade pružiti prilagođenije značajke na svojim proizvodima i uslugama. 

Povijest lokacija može se upotrebljavati za određivanje oglasa koji će vam se prikazivati i za mjerenje učinkovitosti oglašavanja. Na primjer, kako bi oglasi bili relevantniji, ako ste omogućili Povijest lokacija i redovno posjećujete Opto Contact, kasnije ćete možda vidjeti oglas vezan uz proizvode nas kao voditelja obrade prilikom gledanja videozapisa na YouTubeu.

Google nam također pruža mogućnost da upotrebljavamo Povijest lokacija u anonimnom i skupnom obliku kako bi našim oglašivačima pomogao mjeriti koliko često online oglasna kampanja pomaže privući promet u fizičke trgovine ili entitete ili kako ista pomaže u poboljšanju naše usluge.

Vašu Povijest lokacija i druge podatke za identifikaciju ne dijelimo s oglašivačima.

11. Kako upravljati Povijesti lokacija?

Svoju Povijest lokacija možete pregledati i upravljati njome putem značajke vremenska traka u Google kartama, koja je dostupna korisnicima mobilnih uređaja i stolnih računala. Korisnici vremenske trake mogu uređivati određene unose u Povijesti lokacija, izbrisati podatke vremenskog raspona ili izbrisati sve svoje unose u Povijesti lokacija. 

Povijest lokacija možete pauzirati u bilo kojem trenutku. Ova postavka ne utječe na ostale usluge lokacije na vašem uređaju, kao što su Google-ove usluge lokacije i Pronađi moj uređaj. 

Neki podaci o lokaciji mogu se spremiti kao dio vaše aktivnosti na druge usluge, kao što su Pretraživanje i Karte. Ta radnja primjenjuje se na sve uređaje povezane s vašim Google računom, a koji su prethodno Google izvještavali o lokaciji.

12. Podaci dobiveni korištenjem analitičkih usluga

Internetska stranica www.optocontact.hr koristi Google Analytics, uslugu analize korištenja internetske stranice, kojom upravlja Google LLC. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju analizu vašeg korištenja ove internetske stranice. Informacije o vašem korištenju ove internetske stranice, koje se generiraju pomoću kolačića, šalju se na Google poslužitelja u USA i tamo se pohranjuju. Za ovu internetsku stranicu aktivirano je anonimiziranje IP adrese. 

Dakle, Google skraćeno obrađuje vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima šalje se puna IP adresa na Google poslužitelja u USA i tamo se skraćuje. 

Google po našem nalogu koristi spomenute informacije radi analiziranja vašeg korištenja internetske stranice, sastavljanja izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te pružanja ostalih usluga koje su povezane s korištenjem internetske stranice i interneta.

 IP adresa koja je prenesena s vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics ne povezuje se s ostalim podacima Googlea. Osim toga, možete spriječiti prosljeđivanje podataka, koji se generiraju pomoću kolačića, a koji se odnose na vaše korištenje internetske stranice (uključujući Vašu IP adresu) Googleu te obradu tih podataka od strane Google-a. 

13. U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite. 

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe. 

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analytics-a  mogu povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja.

Prikupljene podatke, kao što je e-mail, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. Primjerice, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. 

Primjerice, ako na YouTubeu gledate videozapise gitarista, možda će vam se na nekoj web-lokaciji koja upotrebljava Google oglasne proizvode prikazati oglas za kupnju gitare. Ovisno o postavkama računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu e-adresu ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati e-poruku koju im pošaljete.

14. VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti. 

2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Primjerice, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.

3. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima. 

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

a. Kontrole privatnosti

b. Kontrole aktivnosti

Možete odrediti vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa.

c. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Googleu te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

4. Google vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.

5. Dijeljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

6. Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

7. Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

8. Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

Vaši osobni podaci

a. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.

Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTubea: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTubeu.

b. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.

Pomoću Postavki oglasa možete upravljati Google-ovim oglasima koji vam se prikazuju i isključiti Prilagodbu oglasa. 

Čak i ako isključite Prilagodbu oglasa, možda će vam se i dalje prikazivati oglasi na temelju čimbenika kao što su vaša opća lokacija izvedena iz vaše IP adrese, vrsta preglednika i vaši pojmovi za pretraživanje.

Kolačićima mnogih tvrtki koji se koriste za online oglašavanje možete upravljati i pomoću alata za izbor potrošača razvijenih u sklopu samoregulacijskih programa u mnogim zemljama, primjerice putem američke stranice aboutads.info choices ili europske stranice Your Online Choices.

c. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

d. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

• izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga,

• potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost,

• izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani,

• izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:

– Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.

– Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

15. Podatke koje Opto Contact prikuplja o vama korištenjem analitičkih usluga

  1. Google Analytics

U okviru korištenja ove internetske stranice prikupljaju se i analiziraju informacije koje vaš preglednik šalje. Spomenuto se ostvaruje pomoću tehnologije kolačića i tzv. piksela, koji su dio svake internetske stranice. Korištenjem predmetne usluge se prikupljaju sljedeći podaci: Request (naziv zatražene datoteke), tip/verzija preglednika, jezik preglednika, operacijski sustav, unutarnja rezolucija prozora preglednika, rezolucija zaslona, Javascript aktivacija, Java akt. /deakt., kolačići akt. /deakt., dubina boje, Referrer URL, IP adresa (prikupljaju se isključivo anonimizirano i brišu se izravno nakon korištenja), vrijeme pristupa, klikovi, vrijednosti narudžbe, košarice i anonimizirani sadržaji obrasca (primjerice, je li naveden broj telefona). 

Mogućnost izravnog povezivanja s osobom je isključena u bilo kojem trenutku. Tako prikupljeni podaci služe za kreiranje anonimnih korisničkih profila koji čine osnovu za internetske statistike. 

a) Facebook

Internetska stranica www.optocontact.hr koristi tzv. programske dodatke za društvene mreže („Plugins“) za Facebook, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Programski dodaci su označeni s Facebook logotipom ili dodatkom „programski dodatak za društvenu mrežu Facebook“ odnosno „Facebook programski dodatak za društvenu mrežu“. 

Pregled Facebook programskih dodataka i njihov izgled možete pronaći na: //developers.facebook.com/docs/plugins .  U slučaju da pristupite stranici našeg internetskog nastupa koja sadrži takav dodatak, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljima. Sadržaj programskih dodataka prenosi se s Facebook stranice izravno na vaš preglednik i postaje dio te stranice. Ovim povezivanjem Facebook dobiva informacije, da ste preko vašeg preglednika pristupili stranici našeg internetskog nastupa, čak i ako nemate Facebook profil ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ova informacija (uključujući Vašu IP adresu) prenosi se izravno s vašeg preglednika na Facebook poslužitelja u SAD i tamo se pohranjuje. 

Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može posjet našoj internetskoj stranici neposredno dodijeliti vašem Facebook profilu.  U slučaju da ste u interakciji s programskim dodacima, npr. ako ste pritisnuli gumb „Sviđa mi se” ili napisali komentar, ta informacija se također izravno prenosi na Facebook poslužitelja i tamo se pohranjuje. Osim navedenog, informacija se objavljuju na vašem Facebook profilu i prikazuju vašim Facebook prijateljima. 

Svrhu i opseg prikupljanja te daljnju obradu i korištenja podataka od strane Facebooka, kao i vaša prava u vezi s tim te mogućnosti postavki zaštite privatnosti možete pronaći u napomenama o zaštiti podataka Facebooka na: //www.facebook.com/policy.php .

Ako ne želite, da Facebook prikupljene podatke o našem internetskom nastupu izravno dodijeli vašem Facebook profilu, prije posjeta našoj internetskoj stranici morate se odjaviti s Facebooka. Učitavanje Facebook programskih dodataka možete u potpunosti spriječiti pomoću dodataka za Vaš preglednik, npr. pomoću „Facebook Blocker“ (//webgraph.com/resources/facebookblocker/).

16. Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Opto Contact prikuplja od svojih korisnika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.optocontact.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. 

Opto Contact d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

17. Završne odredbe 

Opto Contact zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će ista biti objavljena na web stranici.